Behoeften vinden

Behoeftenkaarten uit het Deck of Needs

"Welke (on)vervulde behoefte is verbonden met de kern van jouw verhaal?"

Ik vertaal NVC het liefste met 'Communiceren met behoeften'. Een van de oorspronkelijke bedoelingen was om wensen op zo'n manier uit te drukken, dat ze gemakkelijk door anderen gehoord kunnen worden, dus zonder de meer 'gewelddadige' communicatie die we oordelen en eisen noemen. De focus behoeften helpt om dat doel te bereiken. Samen met enkele andere principes van NVC blijkt het gebruik van behoeften ook zeer bruikbaar bij het luisteren. Voor mij zijn behoeften een essentieel onderdeel van de kernboodschapt die ligt alles wat je hebt gedaan, alles wat je wilt doen en alles wat je ervan weerhoudt om dat te doen.

Als ik luister gebruik ik behoeften op 3 manieren:

Zijn jouw (basis) behoeften voldoende vervuld?

We kunnen alleen naar onszelf (en anderen) luisteren als onze andere behoeften voldoende vervuld zijn. Hoewel alle onvervulde behoeften je kunnen afleiden van luisteren, merk ik dat er een specifieke set van behoeften verbonden is met blokkades en andere ongewenste gedachten en gedrag. Ten eerste heeft, als 1 of meer van deze behoeften niet vervuld waren tijdens onplezierige gebeurtenissen,  je systeem 1 of meer strategieén ontwikkeld, die de kern vormen van je huidige blokkades. Tegelijkertijd is het door je huidige perceptie van vervulling (en niet vervulling) van dezelfde behoeften moeilijk om ideeën en gedrag, dat niet langer nuttig is, los te laten.Als je in het verleden geen mensen kon vinden om naar bepaalde verhalen te luisteren, is het waarschijnlijk moeilijk om te vertrouwen dat iemand nu wel zal luisteren. Als je in het verleden de ervaring heb gehad, dat je het allemaal alleen moest doen, is het moeiljk te geloeven dat je het nu samen kan doen. Ik merk keer op keer dat voor ik kan luisteren naar 'oudere' verhalen, we eerst moeten zorgen dat een bepaalde groep van behoeften voldoende vervuld is. Je moet je voldoende veilig voelen om te spreken. Je moet tenminste in zekere mate het gevoel hebben, dat je niet alleen bent. En je lichaam moet voldoende ontspannen zijn.

Wat is de kernboodschp in jouw verhaal?

In het Book of Needs heb ik het begrip 'Kernboodschap' gedefinieerd. In alles wat je zegt en achter alle signalen die je ontvangt, is een kernboodschap die gevonden, gezien en gehoord wil worden.Voor mij bevat deze Kernboodschap tenminste 1 gedachte, 1 gevoel en 1 behoefte. Mensen beginnen vaak met een heleboel gedachten en gevoelens. Sommige mensen vertellen hun hele levensverhaal. Toch komt er pas als die ene gedachte of dat ene gevoel dat bij de kern hoort wordt uitgesproken, de reactie 'ja, dat is het'. Vaak gaat dat samen met een reactie van het lijf, een zucht, een knik met het hoofd of schouders die naar beneden zakken. In mijn ervaring is dit 'lichamelijke loslaten' nog sterker als we ook de behoeften vinden, die verbonden zijn met deze gedachten en gevoelens.

Creëer het leven, werk en de liefde die je wilt leven

De laatste reden om behoeften te gebruiken is, dat ze een hele reeks van nieuwe mogelijke oplossingen bieden. Ten eerste zijn alle behoeften per definitie niet verbonden met een specifieke tijd, persoon of plaats. Hierdoor kan je deze behoefte vervullen en nieuwe oplossingen vinden door tijd, persoon of plaats te veranderen. Ten tweede vinden andere het veel makkelijker om onze behoeften te horen dan de door ons gewenste strategieën en oplossingen. Daardoor wordt het waarschijnlijker dat ze mee willen werken aan het vinden van een oplossing die zowel hun als jouw wensen en behoeften vervult. Het vinden van jouw behoeften en de behoeften van anderen met wie je je leven deelt, opent vele nieuwe mogelijkheden om het leven, het werk en de liefde te creëren die jij graag wilt leven.