(Familie) Opstellingen

We ervaren onszelf als deel van een systeem en soms zelfs van meerdere systemen, die beïnvloeden hoe we voelen, denken en ons gedragen. In familie en/of systeemopstellingen proberen we de elemenen te vinden, die jou beïnvloeden en de manier waarop ze jou beïnvloeden te veranderen. Veel van dit proces is gebaseerd op signalen van het onderbewustzijn. De dingen die we doen in dit type empatisch luisteren kunnen niet door ons verstand gevodnen worden. Tegelijkertijd zijn de resultaten vaak spectuculair.

Je kan 'voelen' dat het werkt

Opstelling 1

Stel je voor dat het witte rechthoek jouw gehele systeem is. De oranje vierhoek stelt jou voor. Om te begrijpen hoe opstellingen werken, vraag ik je om te 'voelen', waar jij in dit systeem staat. Sta jij waar ik de oranje vierhoek heb neergezet? Sta je dichter bij het centrum of juist verder weg? En als je daar staat, in welke richting kijk je dan? Kijk je van links naar rechts (zoals in de afbeelding), kijk je naar het centrum of kijk je naar de buiten kant?

Wat jouw impuls?

De positie waar we ons bevinden, creëert eeen impuls. Stel je voor dat je staat op de plek van de oranje vierhoek. Wat voor impuls voel je? Wil je je draaien? Wil je naar voren bewegen of naar achteren? Merk je een bepaalde emotie? Is er een gedachte die bij je opkomt? In opstellingen vertellen anderen (vaak ik) wat zij ervaren wanneer ze op jouw plek staan. Het zal je vaak verbazen hoe accuraat de dignen zijn, die anderen zeggen, zelfs als ze weinig of niets over jou of je situatie weten.

Welke elementen beïnvloedne jouw leven?

Opstelling 2

Nadat we jou in jouw systeem een plek hebben gegeven, voegen we andere elementen toe. We kunnen mensen toevoegen zoals je moeder, vader, partner, kinderen, baas, werknemer of enige ander persoon. We kunnen ook 'onderwerpen' toevoegen zoals 'doel', 'geld', 'boosheid', 'verdriet' of wat er ook jouw situatie beïnvloedt. En terwijl we deze elementen toevoegen, zal je nieuwe impulsen merken. Als we je vader toevoegen kan je de neiging voelen om weg te vluchten of totaal het tegenovergestelde. Het toevoegen van 'doel' kan je kracht geven of je erg onrustig maken.

Het systeem veranderen

Constellation 3

Als we elementen in jou systeem een plek geven, kunnen we proberen dingen te veranderen. Soms betekent het dat bepaalde dingen gezegd en gehoord moeten worden. Misschien is het nodig, da tje je moeder vertelt, hoe pijnlijk haar gedrag soms is geweest voor jou en moet je moeder zeggen dat ze dat nu kan zien. Soms moeten we ondersteuning vinden en (nieuwe) elemenenten rond ons zetten. Om het systeem te veranderen luisteren we niet alleen naar de impulsen van jouw plek maar naar de impulsen van alle elementen en 'vragen' wat zij nodig hebben om te veranderen. Veranderen betekent vaak dat we verbinding maken met onze intuïtie en onze creativiteit gebruiken om oplossingen te vinden.

Het lichaam spreekt

Aan het einde van een opstelling zijn veel dingen in ons systeem veranderd. Dit heeft ook invloed op de impulsen die we voelen. An het begin voelen mensen vaak spanning en ervaren onprettige gevoelens en gedachten. Aan het einde voelen mensen veel meer ontspanning zelfs als enkele issues nog niet volledig zijn opgelost. Stel je zelf voor dat je je op de plek van de oranje vierhoek bevindt in de drie afbeeldingen. Neem de tijd om de verschillende elementen op je in te laten werken en te voelen welke impulsen dat oplevert. Merk je een verandering? Of wil je liever dat ik zeg, wat ik voel op die plek?

Online of live

De afbeeldingen die ik op deze pagina heb gebruikt laten zien wat je kan zien tijdens een online opstelling. Opstellingen worden vaak gedaan door mensen (representanten) te vragen om op de plekken van de verschillende elementen te laten staan en hen te vragen hun impulsen te benoemen. In 1-op-1 sessies, waarin we elkaar ontmoeten, leg ik stukken papier op de grond en staan wij (soms jij, vaker ik) op de verschillende posities. Tot mijn eigen verbazing bleken de impulsen die ik voel tijdens online sessies net zo sterk. Door de online mogelijkheid heb ik kunnen werken met mensen in de USA, Engeland and Duitsland.